NADSZTYGAR -ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU GÓRNICZEGO

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego PG SILESIA sprzedaje gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarcza rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).
Obecnie, w związku z rozwojem Spółki, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: Nadsztygara, z uprawnieniami do zastępowania kierownika działu górniczego.
NADSZTYGAR -ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU GÓRNICZEGO
Miejsce pracy: Czechowice-Dziedzice

Obowiązki:
organizowanie i kierowanie pracami w Dziale Górniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi,
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w w/w zakresie.

Wymagania:
wykształcenie wyższe o specjalności górniczej,
stwierdzenia kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej,
minimum 3-letnia praktyka zawodowa pod ziemią w zakresie obejmującym czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego,
umiejętności zorganizowania pracy i kierowania zespołem.
dobra znajomość przepisów prawa górniczo-geologicznego

Oferujemy:
pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres [Apply online]. W tytule e-maila proszę wpisać: nadsztygar-zastępca
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.