slide

Telepracowniczką być…

Telepracowniczką być… Wykonywanie pracy poza siedzibą pracodawcy stało się możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi telefonii komórkowej i komputeryzacji firm. Jeżeli Twoja obecność w biurze nie jest konieczna, spokojnie możesz komunikować się z szefem i kolegami za pośrednictwem telefonu i Internetu otrzymując tą drogą zadania i przesyłając ich efekty. Poznaj najważniejsze zalety…

slide

Praca w Niemczech legalnie na zasadach samozatrudnienia

b>Praca w Niemczech legalnie na zasadach samozatrudnienia autorem artykułu jest Romuald Szczypek Przypadkowo wszedłem na internetową stronę przedruków i zaświtało mi opisanie innej strony nawiązującej pośrednio i przewrotnie do moich wspomnień z młodości, czyli lat pięćdziesiąych dwudziestego wieku. W latach tych Niemcy były za żelazną kurtyną, całkowicie lub prawie całkowicie,…

slide

Oferta w Internecie

Oferta w Internecie autorem artykułu jest Krzysztof Wąs Oferent przez złożenie drugiej stronie oferty zmierza do zawarcia z nią określonej umowy. A ta jak każda składa się z co najmniej dwóch oświadczeń woli, którymi są tu oferta i jej przyjęcie. Oferta winna zawierać istotnie postanowienia umowy, do zawarcia której zmierza…