slide

Na pomorzu jest praca

Na pomorzu jest praca Przedsiębiorstwa mają coraz większe zapotrzebowanie na fachowców. Swoje siedziby lokują tu firmy z Europy i Azji. Poszukują wykwalifikowanych kadr. W naszym cyklu „Na Pomorzu jest praca” opisujemy potrzeby kadrowe największych w naszym regionie pracodawców. Mamy nadzieję, że pomoże on tym wszystkim, którzy szukają lepszej pracy oraz…

slide

Bezrobocie w sierpniu 2007

Bezrobocie w sierpniu 2007 12,0 proc. – tyle wynosiła stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2007 r. i w porównaniu z lipcem spadła o 0,2 punktu procentowego. Tym samym bez pracy w Polsce pozostaje 1821,7 tys. osób. Od początku roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 487,7 tys. osób, tj. o 21,2…