slide

Praca w Polsce coraz bardziej opłacalna

Praca w Polsce coraz bardziej opłacalna (…) Polska stała się idealnym miejscem, aby robić karierę – pisze „Dziennik”. Z ekspertyz, przeanalizowanych przez dziennikarzy gazety wynika, iż pensje rosną, a zarobki wysokiej klasy specjalistów coraz częściej dorównują tym w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. „Polska jest krajem przyszłości i jeśli ktoś myśli…

slide

Podobno coraz wiecej zarabiamy

Firmy płacą coraz więcej swoim pracownikom pisze wp.pl Firmy płacą coraz więcej swoim pracownikom, żeby nie odeszli. Na gwałt potrzebują też nowych. Brak odpowiednio wyszkolonej kadry to ich główny problem – zauważa „Gazeta Wyborcza”. (…)Takiego wzrostu średniej pensji nie było w polskich firmach od 2001 r. Czerwcowa płaca była o…

slide

Ewolucja zarządzania ludźmi w organizacji – wymienić i scharakteryzować trzy fazy

Rozwój funkcji personalnej przebiegał na świecie w 3 fazach: 1. faza (operacyjna) w latach 1900 – 1945. Charakteryzowała się tym, że działy kadr zajmowały się administracją płac i pełniły rolę pomocniczą 2. faza zwana menedżerską w latach 1945 – 1980. Polegała na tym, że zarządzanie ludźmi było funkcją sztabową, tzn.,…

slide

style kierowania

Problem skuteczności oddziaływania kierujących na podwładnych nurtuje badaczy organizacji od dziesięcioleci. Na początku lat trzydziestych XX w. amerykański psycholog K. Lewin w serii eksperymentów wykazał wpływ stylu kierowania na klimat społeczny grupy i na zachowania poszczególnych jej członków. Pozwoliło to na identyfikację podstawowych typów zachowań kierowniczych: 1. kierownik autokrata: wyznacza…

slide

Strategia wynagradzania pracowników

coś dla pracodawców Wynagrodzeni może być: 1. materialne, tj..:  płaca – (płaca zasadnicza) wynika z umowy o pracę i daje nam gwarancję, że będziemy tą płacę otrzymywali.  premia – może być uznaniowa tj. za wyniki w pracy, za osiągnięcia oraz regulaminowe tj. stała składowa część swojego wynagrodzenia. …

slide

proces rekrutacji i selekcji pracowników

Rekrutacja – jest pozyskiwanie pracowników do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Polega na działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowanych na poinformowanie potencjalnych kandydatów o firmie i warunkach uczestnictwa w niej oraz wytworzeniu pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia. Wyróżniamy:  rekrutacje ogólną – dotyczy ona głównie pracowników wykonawczych; stosowane…

slide

Znaczenie systemu ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Ocena okresowa ma dać odpowiedź na pytanie czy i w jakim zakresie pracownik pasuje do zajmowanego stanowiska. Ocenia się kompetencje i efektywność pracownika, predyspozycje do pracy na danym stanowisku, kreatywność, wiedzę i umiejętności (odpowiednie dyplomy i certyfikaty), wydajność, systematyczność, umiejętność nawiązywania stosunków międzyludzkich, ocenę pracownika w grupie oraz indywidualne efekty)….